Pirkimo taisyklės

REGISTRAVIMOSI PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAMS TAISYKLĖS

Lietuvos Raudonasis Kryžius rengia mokamus pirmosios pagalbos mokymus įvairiuose Lietuvos miestuose. Mokymai rengiami surinkus mažiausiai 6 asmenų grupę. Maksimalus dalyvių skaičius vienoje grupėje – 12 asmenų. Registracija pirmosios pagalbos mokymams ir apmokėjimas už šią Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teikiamą paslaugą vykdomi per bilietų platinimo sistemą Paysera Tickets. Mokymų kaina (su PVM) pateikiama bilietų platinimo sistemoje Paysera Tickets. Registracijos metu būtina teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis, kadangi nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas elektroninis mokymų registracijos patvirtinimas (toliau – bilietas). Šį bilietą mokymų dalyvis (toliau – Pirkėjas) privalo atspausdinti ir mokymų dieną pateikti mokymų instruktoriui.

Paslaugų teikimo sutartis tarp Pirkėjo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs užsakymą bilietų platinimo sistemoje Paysera Tickets, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą. Prieš įsigyjant bilietą, Pirkėjas privalo susipažinti su Paysera Tickets naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.

Įsigydamas bilietą, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už jo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Lietuvos Raudonasis Kryžius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjo asmens duomenis Lietuvos Raudonasis Kryžius tvarko, vadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizuojamų mokymų privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo sutartimi su Paysera Tickets.

Pirkėjas privalo saugoti įsigytą bilietą bei neleisti kitiems asmenims jo kopijuoti. Tuo atveju, jeigu tuo pačiu bilietu pasinaudos keli asmenys, mokymuose bus leista dalyvauti tam iš jų, kuris pirmas pateikė bilietą mokymų instruktoriui. Bilietus kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama bilietą įsigyti, naudoti ar perleisti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.

Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama pirmosios pagalbos mokymų kaina, išskyrus atvejus, kai mokymai atšaukiami. Todėl, prieš registruodamasis mokymams, Pirkėjas privalo išsiaiškinti visas mokymų organizavimo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, ir vietą, bei įvertinti savo galimybes atvykti ir dalyvauti juose. Jeigu pirmosios pagalbos mokymai atšaukiami, Pirkėjui grąžinamos už bilietą sumokėtos lėšos. Tokiu atveju, norėdamas atgauti sumokėtas lėšas, Pirkėjas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyti duomenys sutampa su duomenimis, nurodytais bilieto įsigijimo metu.

Išmok pirmąją pagalbą teikti jau dabar, kad niekada neprireiktų antrosios!
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
A. Juozapavičiaus g. 10A,
Vilnius, LT-09311
+370 676 82624 info@redcross.lt

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija